สถานะ : องค์กรเพื่อการศึกษาและพัฒนามนุษย์


       ติดต่อสมาคม : โรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย)  36/103 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

                            โทรศัพท 02 884 1303 โทรสาร 02 882 4633  e-mail: thaiorff.asso@gmail.com 

                            Facebook: facebook.com/thaiorff

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก MEMBERSHIP

   :  สมาชิกสามัญรายปี   300 บาท

    :  สมาชิกสามัญ 2 ปี     500 บาท

    :  สมาชิกตลอดชีพ    2,500 บาท


Download ใบสมัคร

กรอกข้อมูลและส่งกลับพร้อมสำเนา

การโอนเงินมาที่ 02 880 4633

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Introduction to Body Music :

การใช้ร่างกายสร้างสรรค์จังหวะและดนตรี"

โดย Mr.Keith Terry ผู้เชี่ยวชาญด้าน Body Music ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ที่ทำการสมาคมไทย ออร์ฟ ชูลแวร์ค ห้องประชุมโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม บุคคลทั่วไป 2000 บาท

สมาชิกสมาคมฯ 1500 บาท

รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง


ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ ครูปุ้ย

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) 103 ถนนทุ่งมังกร ซอย.12 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10700

โทรศัพท์ 02-8841303

สามารถโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสิรินธร

บัญชีชื่อ นางสาวกรองทอง บุญประคอง

เลขที่ 122-2-21607-7

Fax สลิปโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน หรือ

E-mail = Pui_natakorn@hotmail.com

สมาคมไทยออร์ฟ ชูลแวร์ค ร่วมกับภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

“แนวทางการสอนดนตรีด้วยการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์และการเต้นรำพื้นเมือง ในแบบออร์ฟ”

"Didactic models in Creative Movement and Folk dance in Orff Schulwerk" โดยอาจารย์ Andrea Ostertag จาก Mozarteum, University of Salzburg ประเทศAustria ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ และการสอนเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ดนตรี และการเคลื่อนไหว


ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ณ อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค่าอบรม บุคคลทั่วไป 6000 บาท

สมาชิกสมาคมไทยออร์ฟชูลแวร์คและคณาจารย์ จุฬาฯ 5000 บาท

นิสิต นักศึกษา 4000 บาท

(รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมไทยออร์ฟชูลแวร์ค 0-2884-1303 (ครูปุ้ย)

ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556  (รับจำนวนจำกัด)